Preface. Energy and building performance simulation: current state and future issues

J.L.M. Hensen, N. Nakahara

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditorialAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)vii-ix
Aantal pagina's3
TijdschriftEnergy and Buildings
Volume33
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit