Preface: Atomic Layer Deposition Applications 11

F. Roozeboom, Stefan De Gendt, Annelies Delabie, Jeffrey W. Elam, O. van der Straten, C. Huffmann

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditorialAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)III-IV
TijdschriftECS Transactions
Volume69
Nummer van het tijdschrift7
StatusGepubliceerd - 11 okt 2015
Evenement228th Electrochemical Society Meeting (ECS 2015) - Phoenix, AZ , Verenigde Staten van Amerika
Duur: 11 okt 201515 okt 2015
Congresnummer: 228
https://www.electrochem.org/228

Citeer dit