Preface: Advances and applications of quantum-chemistry and molecular simulation to heterogeneous catalysis

M. Neurock, R.A. Santen, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditorialAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)445-450
TijdschriftCatalysis Today
Volume50
Nummer van het tijdschrift3-4
DOI's
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit