Preface

Benoit Cushman-Roisin (Corresponding author), Matias Duran Matute, Leon Kamp, Gert Jan van Heijst

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditorialAcademic

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1045-1046
Aantal pagina's2
TijdschriftEnvironmental Fluid Mechanics
Volume19
Nummer van het tijdschrift5
Vroegere onlinedatum21 aug 2019
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 okt 2019

Citeer dit