Preface

Anton A. Kiss, Edwin Zondervan, L. Özkan, Richard Lakerveld

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditorialAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)xxiii-xxiv
Aantal pagina's2
TijdschriftComputer Aided Chemical Engineering
Volume46
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 jan. 2019

Bibliografische nota

Part of volume:
29th European Symposium on Computer Aided Process Engineering

Citeer dit