Preface

Andrea Corradini, Maribel Fernández, Ian Mackie, Detlef Plump, Femke van Raamsdonk, Hans Zantema

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditorialAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Preface'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen