Preface

C. Oomens, F. Baaijens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditorialAcademicpeer review

Samenvatting

An overview of theoretical studies of the mechanical effects on cellular behaviour.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)401-401
TijdschriftComputer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering
Volume14
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - mei 2011

Citeer dit