Predictive energy management strategy including traffic flowdata for hybrid electric vehicles

K. Bouwman, H.T. Pham, S. Wilkins, T. Hofman

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Originele taal-2Engels
Titel4th European Conference on Computational Optimization (EUCCO), 12-14 September 2016, Leuven, Belgium
StatusGepubliceerd - 1 jan 2016

Citeer dit