Predictive Control of a Domestic Freezer for Real-Time Demand Response Applications

N.G. Baghina, I. Lampropoulos, B. Asare-Bediako, W.L. Kling, P.F. Ribeiro

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

15 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Predictive Control of a Domestic Freezer for Real-Time Demand Response Applications'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen