Prediction of the technical life of strongly innovative products using dynamic reliability models

G. Hulsken, J.A. Bogaard, van den, A.C. Brombacher, T. Theunissen, B. Peeters

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

  Originele taal-2Engels
  TitelProceedings of the electronics goes green 2004+ conference
  Plaats van productieBerlin
  Pagina's957-962
  StatusGepubliceerd - 2004

  Citeer dit