Prediction of the mass burning rate of stretched flames including preferential diffusion effects

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

40 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TitelProceedings European Combustion Meeting 2005 (ECM2005, Louvain-la-Neuve, Belgium, April 3-6, 2005), Paper 241
RedacteurenJ. Vandooren
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit