Prediction of the large strain mechanical behaviour of heterogeneous polymer systems by a multi-level approach

R.J.M. Smit, W.A.M. Brekelmans, H.E.H. Meijer

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

22 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Prediction of the large strain mechanical behaviour of heterogeneous polymer systems by a multi-level approach'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie