Prediction of run-time resource consumption in multi-task component-based software systems

J. Muskens, M.R.V. Chaudron

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Prediction of run-time resource consumption in multi-task component-based software systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen