Prediction of pore-water alkali concentrations in hydrating OPC

H.J.H. Brouwers, R.J. Eijk, van

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Prediction of pore-water alkali concentrations in hydrating OPC'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen