Prediction of polymer composition in batch emulsion copolymerization

E.F.J. Noel, J.M.A.M. van Zon, I.A. Maxwell, A.L. German

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

13 Citaten (Scopus)
185 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Prediction of polymer composition in batch emulsion copolymerization'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Material Science

Chemical Engineering

Mathematics

Computer Science