Prediction of cell alignment on cyclically strained grooved substrates

T. Ristori, A. Vigliotti, F.P.T. Baaijens, S. Loerakker, V.S. Deshpande

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
66 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Prediction of cell alignment on cyclically strained grooved substrates'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen