Predicting the non-response to exercise training: Does it have clinical implications?

Hareld Mc Kemps (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2014-2015
Aantal pagina's2
TijdschriftEuropean Journal of Preventive Cardiology
Volume26
Nummer van het tijdschrift18
DOI's
StatusGepubliceerd - dec 2019

Citeer dit