Predicting the interfacial delamination in polymer coated metal sheet during deep-drawing

M.J. Bosch, van den, P.J.G. Schreurs, M.G.D. Geers

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelComputational Plasticity IX Fundamentals and Applications
Plaats van productieSpain, Barcelona
Pagina's725-728
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit