Predicting student views of the classroom: a Californian perspective

T. Rickards, P.J. Brok, den, E. Bull, D. Fisher

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Predicting student views of the classroom: a Californian perspective'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Sociale wetenschappen