Predicting segmental durations for Dutch using the sums-of-products approach

E.A.M. Klabbers, J. Santen, van

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

  3 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  TitelProceedings of the 6th International conference on spoken language processing, ICSLP 2000, Beijing, China, October 16-20, 2000
  RedacteurenB. Yuan, T. Huang, X. Tang
  Pagina's670-673
  Volume3
  StatusGepubliceerd - 2000

  Publicatie series

  Naam
  VolumeIII

  Citeer dit