Predicting real-time properties of component assemblies: a scenario-simulation approach

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

34 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Predicting real-time properties of component assemblies: a scenario-simulation approach'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen