Predicting 'parasitic effects' in large-scale circuits

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)95-97
Aantal pagina's3
TijdschriftProjects: Science, Technology and Innovation
Volume16
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit