Predicting nocturnal wind and temperature profiles based on external forcing parameters

J.M.M. Donda, B.J.H. Wiel, van de, F.C. Bosveld, F. Beyrich, G.J.F. Heijst, van, H.J.H. Clercx

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Predicting nocturnal wind and temperature profiles based on external forcing parameters'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen