Predicting network traffic for collaborative virtual environments

C.M. Greenhalgh, S.D. Benford, A.N. Bullock, N.H.L. Kuijpers, K. Donkers

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the TERENA networking conference '98
Plaats van productieGermany, Dresden
Pagina's1677-1685
StatusGepubliceerd - 1998

Citeer dit