Predicting heat transfer in long, R-134a filled thermosyphons

M.H.M. Grooten, C.W.M. Geld, van der

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  11 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Predicting heat transfer in long, R-134a filled thermosyphons'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Fysica en Astronomie

  Engineering en materiaalwetenschappen

  Chemische stoffen