Predictable design for real-time systems

O. Florescu

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

292 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Corporaal, Henk, Promotor
  • Voeten, Jeroen P.M., Co-Promotor
Datum van toekenning4 dec 2007
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-1654-4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit