Predictability of Gamma Knife radiosurgical response of vestibular schwannoma

P.P.J.H. Langenhuizen, Sveta Zinger, Sieger Leenstra, Peter de With, H.B. Verheul

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresAbstract

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Predictability of Gamma Knife radiosurgical response of vestibular schwannoma'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen