Predictability in Real-Time System Development.

J. Huang, J.P.M. Voeten, O. Florescu, P.H.A. Putten, van der, H. Corporaal

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
TitelAdvances in Design and Specification Languages for SoCs, Chapter 8.
RedacteurenP. Boulet
Plaats van productieDordrecht, the Netherlands
UitgeverijKluwer Academic Publishers
ISBN van geprinte versie0-387-26149-4
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit