Predictability in real-time software design

J. Huang

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

376 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Otten, Ralph, Promotor
  • Corporaal, Henk, Promotor
  • Voeten, Jeroen P.M., Co-Promotor
Datum van toekenning7 sep 2005
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-386-1733-X
DOI's
StatusGepubliceerd - 2005

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit