Prediabetes and diabetes are associated with wider retinal arterioles and venules: the Maastricht study

W. Li, M. Schram, T. Berendschot, J. Schouten, A. Kroon, C. van der Kallen, Ronald M.A. Henry, A. Koster, P. Dagnelie, N. Schaper, F. Huang, B. ter Haar Romeny, Coen D. A. Stehouwer, A. Houben

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftMeeting AbstractAcademic

4 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)S532-S533
TijdschriftDiabetologia
Volume61
Nummer van het tijdschriftsuppl. 1
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 okt. 2018
Evenement54th EASD Annual Meeting of the European Association for the Study of Diabetes - Berlin, Duitsland
Duur: 1 okt. 20185 okt. 2018

Citeer dit