Preclinical detection of non-catheter related late-onset sepsis in preterm infants by fecal volatile compounds analysis: A prospective, multi-center cohort study

Daniel J.C. Berkhout (Corresponding author), Hendrik J. Niemarkt, Peter Andriessen, Daniel C. Vijlbrief, Marije K. Bomers, Veerle Cossey, Christian V. Hulzebos, Anton H. van Kaam, Boris W. Kramer, Richard A. van Lingen, Alfian N. Wicaksono, James A. Covington, Mirjam M. van Weissenbruch, Marc A. Benninga, Nanne K.H. de Boer, Tim G.J. de Meij

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Preclinical detection of non-catheter related late-onset sepsis in preterm infants by fecal volatile compounds analysis: A prospective, multi-center cohort study'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen