Precision power amplifiers

H. Huisman, M.L.A. Caris

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

307 Downloads (Pure)

Samenvatting

Elektronische versterkers voor grote vermogens worden veelal gerealiseerd met schakelende circuits. Deze veroorzaken elektromagnetische storing en signaalvervorming, waarvoor filters nodig zijn die ruimte, gewicht en geld consumeren. Een alternatief is het gebruik van hogere effectieve frequenties. Dit kan gefaciliteerd worden met interleaved en/of multilevel circuits. Een bijzondere variant wordt onderzocht in het THOR-project PowerDAC.
Originele taal-2Nederlands
TitelVE (VermogensElektronica)-event 2013, 18 Juni 2013, Eindhoven, The Netherlands
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit