Precise measurements of S-wave scattering phase shifts with a luggling atomic clock

S. Gensemer, R. Hart, R. Martin, Xinye Xu, R. Legere, K. Gibble, S.J.J.M.F. Kokkelmans

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Precise measurements of S-wave scattering phase shifts with a luggling atomic clock'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie