Pre-combustion CO2 capture with packed-bed Ca-Cu looping

Michela Martini

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

200 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • van Sint Annaland, Martin, Promotor
  • Gallucci, Fausto, Co-Promotor
Datum van toekenning27 jun. 2019
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4790-6
StatusGepubliceerd - 27 jun. 2019

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit