Praktische toepassingen van de Zwikker-Kosten modellering van poreuse materialen

E. Gerretsen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

4 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Aantal pagina's190
TijdschriftNAG-Journaal
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit