Pragmatic interpretation and dialogue management in spoken-language systems

G.E. Veldhuijzen van Zanten

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Pragmatic interpretation and dialogue management in spoken-language systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Engineering en materiaalwetenschappen