Practische berekening van de standaardafwijking van de constante term bij regressie-analyse

J. IJzeren, van

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Practische berekening van de standaardafwijking van de constante term bij regressie-analyse'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Mathematics

    Arts and Humanities