Practische berekening van de standaardafwijking van de constante term bij regressie-analyse

J. IJzeren, van

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Samenvatting

  The formula arrived at in a previous article [1] is adapted to the usual computation schemes of regression analysis.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)161-167
  Aantal pagina's7
  TijdschriftStatistica Neerlandica
  Volume11
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1957

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Practische berekening van de standaardafwijking van de constante term bij regressie-analyse'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit