Practical issues in model-based surge control for centrifugal compressors

J. Helvoirt, van, A.G. Jager, de, M. Steinbuch, J.P.M. Smeulers

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
130 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Practical issues in model-based surge control for centrifugal compressors'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen