Practical approaches towards enhanced security and visibility in international intermodal container supply chains

Vertaalde titel van de bijdrage: practische oplossingen voor verbeterde veiligheid en zichtbaarheid in international container ketens

F. Arendt, N. Meyer-Larsen, R. Muller, A.W. Veenstra

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
Vertaalde titel van de bijdragepractische oplossingen voor verbeterde veiligheid en zichtbaarheid in international container ketens
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)182
Aantal pagina's15
TijdschriftInternational Journal of Shipping and Transport Logistics
Volume4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit