Practical and scientific aspects of injection molding simulation

Peter Kenneth Kennedy

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 2 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie TU/e)

6187 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Mechanical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Meijer, Han, Promotor
  • Peters, Gerrit W.M., Co-Promotor
  • Anderson, Patrick D., Co-Promotor
Datum van toekenning11 jun. 2008
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-1275-1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit