Practical and ethical issues of post-disaster research

E. Hendriks, J.J.N. Lichtenberg, J.C.T. Voorthuis, E.M.C.J. Quanjel, R. Gijsbers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

7 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)60-69
TijdschriftAlam Cipta : International Journal of Sustainable Tropical Design Research and Practice
Volume8
Nummer van het tijdschriftSpecial
StatusGepubliceerd - 2 dec. 2015

Citeer dit