Practical and comprehensive lighting quality measurements using IoT

T.W. Kruisselbrink, R. Dangol, A.L.P. Rosemann

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPosterAcademic

36 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Aantal pagina's1
StatusGepubliceerd - 28 mei 2018

Citeer dit