Powertrain system design using computation design synthesis

T. Hofman, J. Wijkniet

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Originele taal-2Engels
Titel4th European Conference on Computational Optimization (EUCCO), 12-14 September 2016, Leuven, Belgium
StatusGepubliceerd - 1 jan. 2016

Citeer dit