Power supply signature testing of PLLs

J. Pineda de Gyvez, G. Gronthoud, C. Cenci

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelProceedings of IEEE Int. Mixed Signal Testing Workshop, Portland, May 2004
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit