Power spectra of wind pressures on low building roofs

K. Suresh Kumar, T. Stathopoulos

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

34 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Power spectra of wind pressures on low building roofs'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen