Power quality and hosting capacity in islanding microgrids

Tiago Castelo de Oliveira, Antônio C. Zambroni, Carlos A. Duque, Paulo F. Ribeiro

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Power quality and hosting capacity in islanding microgrids'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie

Engineering en materiaalwetenschappen