Power consumption reduction methods using loop transformations.

M. Stanca, H. Corporaal, I. Karkowski

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the 18th IASTED Int. Conference on Applied Informatics (AI 2000)
Plaats van productieFebruari 2000 Innsbruck, Austria
Pagina's278-284
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit