Power augmentation of horizontal axis wind turbine by Mie (tip) vane: Velocity distribution around tip of HAWT blade with and without Mie (tip) vane

Y. Shimizu, H. Imamura, S. Matsumura, T. Maeda, G.J.W. Bussel, van

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

    1 Citaat (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Power augmentation of horizontal axis wind turbine by Mie (tip) vane: Velocity distribution around tip of HAWT blade with and without Mie (tip) vane'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Fysica en Astronomie