Power augmentation of a horizontal axis wind turbine using a Mie type tip vane: velocity distribution around the tip of a HAWT blade with and without a Mie type tip vane

Y. Shimizu, H. Imamura, S. Matsumura, T. Maeda, G.J.W. Bussel, van

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    27 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Power augmentation of a horizontal axis wind turbine using a Mie type tip vane: velocity distribution around the tip of a HAWT blade with and without a Mie type tip vane'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Engineering en materiaalwetenschappen